Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

http://www.plhb.cz/content/primariat-12-detska-psychiatrie