• ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

    ADDP*Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Pozvánka na Valnou hromadu ADDP z.s.

více

Vážení členové ADDP.

Svolávám dle platných stanov  Valnou hromadu ADDP z.s. na den 05.12.2018 s tímto předběžným programem: 

  • Zahájení Valné hromady
  • Zpráva o hospodaření - stav účtu za rok 2018
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva předsedy ADDP za rok 2018
  • ADDP a Reforma Dětské a dorostové psychiatrie
  • Cíle ADDP na další období
  • Různé
  • Usnesení a závěr

Dovoluji požádat všechny členy, aby se Valné hromady  osobně zúčastnili nebo aby se formou plné moci pověřili jiného člena ADDP  k  hlasování na valné hromadě  ADDP.

Čas a místo budou Valné hromady upřesněny v dalším e-mailu. Předběžně v 09.00 hod. v Lékařském domě v Praze. 

Po valné hromadě předpokládáme a zveme k účasti na Purkyňce. 

Prosím o předběžné potvrzení účasti na této valné hromadě,  a to na e-mail odesílatele, kterým Vám byla tato pozvánka odeslána.

Před Valnou hromadou, prosím ověřte si ještě aktuální stav úhrady členského za rok 2018 u MUDr. Rodáka - pokladním ADDP.

                                            

V Ostravě 25.09.2018
MUDr. Jaroslav Matýs
předseda ADDP