Členské příspěvky

Ceník členských příspěvků

Výše členského příspěvku na každý kalendářní rok

Atestovaný lékař

1000,- Kč

Lékař po promoci a neatestovaný

300,- Kč

Nepracující lékař důchodce a lékař na mateřské dovolené

příspvek dobrovolný, minimálně však 100,- Kč

Platba po termínu po 31.3. daného roku

navýšení o 200,-  Kč


2 roky neuhrazeno + max 2x výzva do následující měsíce k uhrazení do 30.4. 20xx a po té zrušení členství


Ceník - Valná hromada 2017

Číslo účtu : 321 764 1339 /0800, Česká  spořitelna