Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

DPN Velká Bíteš je odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské a adolescentní psychiatrie. Nabízí strukturovanou a komplexní střednědobou léčbu (obvykle 3 - 6 měsíců); poskytuje i kratší diagnostické pobyty. V souladu se současnými vědeckými poznatky provádí diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku, obvykle s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnuje léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí.

  • Počet lůžek: 50 pro děti od 3 do 18 let
  • Spádová oblast: přednostně kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, fakultativně celá ČR
  • Personální zabezpečení DPN: 3 lékaři (primář + 2 sekundární lékaři), 2 psychologové, vrchní sestra + 2 staniční sestry, SZP – zdravotní sestry a sanitáři

Stručný popis léčby:

  • lůžková péče pedopsychiatrická
  • individuální psychoterapie
  • skupinová psychoterapie
  • rodinná psychoterapie
  • komunitní psychoterapie:
  • speciální rehabilitace a reedukace: zde se jedná o rehabilitaci dna pánevního u dětí s problematikou enurézy a enkoprézy, logopedickou rehabilitaci a rehabilitaci poruch učení
  • pracovní, sportovní a kulturní terapie (terapie v rámci projektu „Pac a pusa“, animoterapie, „airbrush“…)

Výuka v základní škole při DPL probíhá dle vzdělávacích programů:

1/ č.j. 16 847/96-2 vzdělávací program základní školy
2/ č.j. 22 980/97-22 vzdělávací program zvláštní školy
3/ č.j. 24 035/97-22 vzdělávací program pomocné školy
Ubytování dětí

Děti jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, každé dítě má k dispozici válendu, noční stolek, stolek se židlí na učení a šatní skříň, na pokoji mají děti pracovní prostor pro přípravu do školy.
Obě oddělení mají k dispozici malou a velkou hernu pro různé aktivity
Společné prostory: tělocvična, posilovna, cvičná kuchyňka, výtvarná dílna, zahrada s průlezkami, hřiště na kopanou, v letní sezóně bazén.

Více informací na  www.dpn-velkabites.cz