Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

http://pnopava.cz/cs/page/2-oddeleni-e/

Zabývá se celým spektrem psychiatrických diagnóz v dětském a dorostovém věku  (od 5 do 18 let).

Základní diagnostické spektrum - hyperkinetické poruchy, disharmonický vývoj osobnosti, emoční problémy ve spojení s poruchami chování, sexualizované chování, suicidální či sebepoškozovací aktivity, deprese, psychotické onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, abusus návykových látek, neurotické a psychosomatické problémy, děti týrané i zneužívané, mentální retardace.

Základní režim je postavený pro děti s hyperkinetickou poruchou a neurotickými projevy, speciální režimy jsou vytvořeny pro děti s poruchou příjmu potravy a pro děti s problematikou užívání návykových látek.

Hospitalizace jsou léčebné, diagnosticko - terapeutické a léčebně rehabilitační pobyty.

Léčba je komplexní - režimová, psychoterapeutická, farmakoterapeutická, v úzké spolupráci se Základní školou při zdravotnickém zařízení. Vzdělávání dětí probíhá ve spolupráci se ZŠ speciální při zdravotnickém zařízení umístěnou v areálu Psychiatrické nemocnice. Probíhá v rámci osnov ZŠ a ZŠ speciální dle individuálních plánů.

Oddělení pracuje komunitním způsobem péče, léčebné vedení zajišťuje vždy ve spolupráci lékař a klinický psycholog.

Oddělení tvoří stanice 14 A pro 25 chlapců ve věku 10 – 18 let a koedukovaná stanice 14B  pro chlapce ve věku 5 – 10 let  a dívky 5 – 18 let.