Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

http://pnopava.cz/cs/page/2-oddeleni-e/

Dětské oddělení má v léčbně dlouholetou tradici (od roku 1960).

Celková kapacita je 50 lůžek , přijímáme děti od 6 do 18 let. Děti  jsou  dle  rozmístěny na 2 stanicích , 14A  - 25 míst pro chlapce 10-18 let a stanice 14B- 18 míst dívky 6-18 let a 7 míst chlapci 6-10 let. Rozdělení  dle pohlaví a věku  umožňuje vytvořit  optimální terapeutických podmínky  pro jednotlivé věkové skupiny a  zároveň  zajištuje  bezpečnost a větší komfort pro jednotlivé pacienty. Na každé stanici jsou 4 lůžka pro pacienty vyžadující intenzivní psychiatrickou péči.

Poskytujeme komplexní pedopsychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou péči . Jsme  akreditovaným pracovištěm dětské psychiatrie a dětské klinické psychologie.

Zajišťujeme diagnosticko -léčebné pobyty pro celé spektrum psychických poruch v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Zejména  – poruchy aktivity a pozornosti, poruchy chování, problémové chování u dětí s mírnějším stupněm mentální retardace, poruchy nálady, neurotické a tikové poruchy, vztahové problémy,  psychózy schizofrenního okruhu, poruchy autistického spektra, problémy spojené s experimenty  a abusem návykových látek,  krizové intervence, podezření na týraní či zneužívání, poruchy příjmu potravy  a mnoho dalších.

Speciální terapeutické režimy máme vytvořené a osvědčené pro péči o pacienty zneužívající návykové látky a také  pro pacientky s poruchami příjmu potravin.

Děti za pobytu u nás řádně navštěvují ZŠ , ZŠ praktickou i speciální, adolescenti jsou vzdělávání formou individuální výuky ve spolupráci s jejich kmenovou školou. Úzce spolupracujeme se ZŠ při zdravotním zařízení, která sídlí  ve vedlejší budově areálu PL.

Spádovou oblastí je Moravskoslezský  kraj,   ale také Olomoucký a Zlínský kraj.  Po domluvě  lze přijmjout  i pacienty z jiných regionů.

Volný čas je organizován pod vedením zkušených pracovníků, k dispozici je  tělocvična,  malá tělocvična pro stolní tenis,   keramická a výtvarná dílna,  herny,  venkovní sportovní hřiště.