Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Praha - Bohnice

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Praha - Bohnice

http://www.bohnice.cz/lecba/detska-psychiatrie/

Pavilon 28 dětské a dorostové oddělení PN Bohnice

Rekonstrukce 2009 -2010.

Přízemí 20 lůžek pro dívky. 2-3 lůžkové pokoje. 2 pokoje zvýšené psychiatrické péče (PZP) s maximem 6 lůžek a zbytek 16 lůžek - standardní psychiatrické lůžko.
Stejně koncipované oddělení na 1.patře 20 lůžek, rovněž 2 pokoje po 3 lůžkách se zvýšenou péči a 16 běžných lůžek. 1.patro je koedukované oddělení.

Další oddělení 27

1.patro je určeno chlapcům - aktuálně 12 lůžek s výhledem  15 až 20 lůžek.

Suterén- arteterapeutická dílna, keramická dílna, ergoterapeutické prostory a relaxační místnost. Posilovna určená jen pro děti starší 15 let. Cvičná kuchyňka.

Oddělení určené pro děti od 10-18 let. Oddělení má vlastní školu a během školního roku děti školního věku během dopoledne docházejí do školy.

Léčba úzkostných a afektivních poruch, psychotických poruch, komplikovaných poruch aktivity a pozornosti (zejména ve spojení s další psychickou poruchou-tiková porucha, porucha opozičního vzdoru, porucha chování), emočních poruch v dětství. Diagnostické pobyty dětí s podezření na psychické onemocnění.

Diagnostika při podezření na patologický vývoj v sexualitě dítěte. Oddělení není určené pro pacienty se závislostí na psychoaktivních látkách a po intoxikaci psychoaktivními látkami.

Pacienty přijímáme přednostně z Prahy a Středočeského kraje. Po domluvě s primářem oddělení nebo vedoucím lékařem lze přijmout i pacienty z jiných regionů.

www.bohnice.cz

Virtuální prohlídka oddělení v kolonce aktuality. Ambulance pro omezený počet klientů. Věkové omezení stejné jako na oddělení a diagnostické okruhy rovněž shodné s oddělením.

Kontakty

MUDr. Považan Michal, primář tel. č. 284016251, nebo 734785026, e-mail: michal.povazan@bohnice.cz
MUDr. Pozdílek Martin, vedoucí lékař, tel. č. 284016458, email: martin.pozdilek@bohnice.cz
Vhodnou návštěvní dobou je středa od 15-17.30 hod, pátek 14-17.30, sobota a neděle (a svátky) od 09-17.30 hodin. Rodiče (zákonní zástupci) mají možnost navštívit své dítě denně od 14-17.30 i mimo výše uvedené návštěvní dny, ale návštěvu je třeba předem ohlásit a domluvit s ošetřujícím lékařem z důvodu možné účasti dítěte na terapeutické aktivitě, která je během pobytu upřednostňována."

4.5.2022 prim. MUDr.Michal  Považan