Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Praha - Bohnice

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Praha - Bohnice

http://www.bohnice.cz/lecba/detska-psychiatrie/

Pavilon 28. dětské a dorostové oddělení PN Bohnice. rekonstrukce 2009-2010

Přízemí 22 lůžek pro dívky. 2-3 lůžkové pokoje. 2 Pokoje zvýšené psychiatrické péče( PZP) s maximem 6 lůžek a zbytek 16 lůžek - standardní psychiatrické lůžko. Stejně koncipované oddělení pro chlapce 22 lůžek, rovněž 2 pokoje po 3 lůžkách se zvýšenou péči a 16 běžných lůžek.

Suterén- arteterapeutická dílna, keramická dílna, ergoterapeutické prostory a relaxční místnost. Posilovna určená jen pro dětí starší 15 let. Cvičná kuchyňka.

Oddělení určené pro děti od 7-18 let. Oddělení má vlastní školu a během školního roku děti školního věku během dopoledne  docházejí do školy.

Léčba úzkostných a afektivních poruch, psychotických poruch,  komplikovaných poruch aktivity a pozornosti ( zejména ve spojení s další psychickou poruchou- tiková porucha, porucha opozičního vzdoru, porucha chování), emočních poruch v dětství. Diagnostické pobyty dětí s podezření na psychické onemocnění.

Diagnostika při podezření na patologický vývoj v sexualitě dítěte. Oddělení není určené pro  pacienty s primární závislostí na psychoaktivních látkách a po intoxikaci psychoaktivními látkami.

Pacienty přijímáme přednostně  z  Prahy a Středočeského kraje. Po domluvě s primářem oddělení nebo vedoucí lékařkou lze přijat i pacienty z jiných regionů.

www.plbohnice.cz

Virtuální prohlídka oddělení v kolence aktuality. Ambulance pro omezený počet klientů. Věkové omezení stejné jako na oddělení a diagnostické okruhy rovněž shodné s oddělením. Kontakty - MUDr.Považan Michal

-primář ( t.č. 284016251 nebo 734785026 e-mail michal.povazan@plbohnice.cz) a MUDr. Pacherová Lucie(284016438, lucie.pacherova@plbohnice.cz)

Vhodnou návštěvní dobou je středa od 15-17.30 hod, pátek 14-17.30, sobota a neděle  ( a svátky) od 09-17.30 hodin.  Rodiče (zákonní zástupci)  mají možnost navštívit své dítě denně od 14-17.30 i mimo výše uvedené  návštěvní dny, ale návštěvu je třeba předem ohlásit a domluvit s ošetřujícím lékařem z důvodu  možné účasti dítěte na terapeutické  aktivitě, která je během pobytu upřednostňována.