Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

je největší poskytovatel zdravotních služeb pro děti a adolescenty s psychiatrickou problematikou. Nemocnice má dlouhodobou tradici, a to od svého vzniku od r. 1924. Byla založena jako první dětská psychiatrie. Disponuje rozsáhlým areálem s mnoha budovami a dalším zázemím. Prošla pravidelně procesem modernizace. Od 1.1. 2022 má 60 lůžek.  Více na www.dpnoparany.cz