Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Dobřany

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Dobřany

https://www.pldobrany.cz/primariat-x-odd-21.html

Dětské oddělení má v léčbně dlouholetou tradici (  od roku 1958), zejména v posledních cca 11 letech však zaznamenalo výrazný rozvoj a modernizaci. Nyní tak můžeme na celkem třech stanicích    ( odd.21 A,21 B,21 C) nabídnout kvalitní komplexní péči o dětské pacienty.

Celková kapacita je cca 55 lůžek , přijímáme děti od 3 do 18 let. Dle věku jsou děti rozmístěny na jednotlivé stanice, což umožňuje vytvoření optimálních terapeutických podmínek pro jednotlivé věkové skupiny, zároveň i zajištění bezpečnosti a většího komfortu.

Poskytujeme komplexní pedopsychiatrickou, psychologickou, logopedickou péči. Jsme též akreditovaným pracovištěm.

Zajišťujeme diagnosticko -léčebné pobyty pro celé spektrum psychických poruch v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Zejména pak. – poruchy aktivity a pozornosti, poruchy chování, problémové chování u dětí s mírnějším stupněm mentální retardace, poruchy nálady, psychózy schizofrenního okruhu, poruchy autistického spektra, problémy spojené s experimenty s drogami, krizové intervence, podezření na týraní či zneužívání a mnoho dalších.

Děti za pobytu u nás řádně navštěvují ZŠ ( je možná integrace žáků studujících v režimu školy praktické), dále pak i speciální Mateřskou školku.

Neváhejte nás kontaktovat – blíže viz. www.pldobrany.cz