Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.

Členy Asociace jsou atestovaní lékaři v oboru dětská a dorostová psychiatrie a lékaři v přípravě k atestaci z dětské a dorostové psychiatrie pracující jak v lůžkové, tak v ambulantní praxi.

Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů. Cílem je podpora zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, které se  týkají oboru dětská a dorostová psychiatre a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

 

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Aktuální informace

Pozvání na odbornou konferenci s mezinárodní účastí

20.9.2024 DPN Opařany u příležitosti oslav 100 let dětské a dorostové psychiatrie v Opařanech více

Pozvánka na konferenci Současná problematika genderu v praxi Praha 31.10. 2024

více

Zpráva z účasti na pedopsychiatrické konferenci v Martině Hlavolamy v detskej psychiatrii

více

Možnosti a limity české dětské a dorostové psychiatrie v současnosti

Speciální pedagogika, roč.34, 2024 více

Místo ordinace obrazovka počítače. Dětští psychiatři mohou nově využívat telemedicínu 26.1.2024.

více

PF 2024 přeje všem členům, přátelům a podporovatelům Koordinační výbor ADDP, z.s.

PF 2021 přeje všem členům Koordinační výbor ADDP, z.s.

Zpráva z účasti na AACAP's 70th Annual Meeting USA New York

více

Valná hromada ADDP, z.s. 6.12.2023

více

Předpremiéra dokumentárního snímku „Co je ti? Nic.“

více

Sledujte na ČT 2 10.10. 2023 pořad o dětské a dorostové psychiatrii ve spolupráci s Kapkou Naděje.

Odborný garant prim. MUDr. Tomáš Havelka předseda ADDP, z.s.

Telemedicína v oboru dětská a dorostová psychiatrie 22.9. 2023

více

Účast ADDP, z.s. na ESCAP v Dánsku 30.6.2023

více

Vyjádření k situaci v PN Kroměříž 12.6.2023

více

Vyjádření MZ ČR ze dne 8.6. 2023 k otevřenému dopisu ADDP, z.s. ministru zdravotnictví 23.3. 2023

více

Vyjádření podpory dětskému oddělení PN Kroměříž - 2.6.2023

více

V r. 2023 přibyde až 150 lůžek dětské psychiatrie, slibuje Válek. Řešit chce i nevyhovující podmínky léčebny v Lounech 4.4.2023

více

Přibývá dívek, které si ubližují - Novinky 26.4. 2023

více

Zlepšit systém dětské a dorostové psychiatrie má i telemedicína 22.4. 2023

více

Rozšíření zdravotních služeb pro rok 2024

více

Úspěšná jednání ADDP, z.s. r. 2022/ 2023

Informace o závěrech Pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotních výkonů. více

Psychiatři pro děti nestačí, stát zaspal 25.3. 2023

více

Otevřený dopis ADDP, z.s. ministru zdravotnictví 23.3. 2023

více

Prim. MUDr. Havelka předseda ADDP, z.s. pro Hospodářské noviny 9.2.2023

Cítit své tělo skrze bolest: proč se nešťastné děti uchylují k sebepoškozování a proč jen těžko hledají pomoc. více

iRozhlas - dětská psychiatrie

více

Oddělení v dezolátním stavu a nedostatek personálu, popisuje alarmující stav dětské psychiatrie u nás primář Havelka

více

Kolaps dětské psychiatrie. „Podpora oboru musí být tak masivní, jako bylo zanedbávání po desítky let,“ zdůrazňuje primář

více

Děti bez pomoci - ČT1 168 hodin 20.11.2022

více

Valná hromada ADDP, z.s. pro rok 2022

10.11. 2022 v 18:00 hodin v Brně v hotelu Continental

29. konference Duševní zdraví mládeže 10.11. - 11.11. 2022 Brno Hotel Continental

více

Jak zlepšit dostupnost a kvalitu dětské psychiatrické péče?

více

Roste počet dětských sebevražd a případů anorexie. Stát zaspal a nemá je kdo léčit

více

Data k psychiatrii

více

Dětská psychiatrie se topí v problémech. Reforma nepomáhá, stát dělá málo, tvrdí experti

Dětská psychiatrie je v Česku podle odborníků ve velmi svízelné situaci. Chybí specialisté, peníze i lůžka v nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví si podle svých slov potíže uvědomuje, expertům však chybí systémová řešení. více

Rozhovor s předsedou ADDP, z.s. ze dne 16.6. 2022

Primář dětské psychiatrie: Máme epidemii sebevražd i anorexie. Rodiče obvolávají celou zemi, všude je plno. více

Napsali o dětské a dorostové psychiatrii 6/2022

více

Napsali o dětské a dorostové psychiatrii 5/2022

více

Napsali o dětské a dorostové psychiatrii 3,4/2022

více

14.4.2022 Máte slovo s Michaelou Jílkovou

více

6.4.2022 Český rozhlas Plus - rozhovor s předsedou ADDP, z.s.

více

5.4.2022 Senát Parlamentu ČR

Tiskový briefing k reformě péče o duševním zdraví.
více

Seminář VOP 29.3.2022 - dopis odborníků

více

Koordinační výbor ADDP z.s., přijal na svém jednání dne 2. 3. 2022 stanovisko k situaci na Ukrajině.

více

Slavnostní otevření nového pavilonu Psychiatrie ve Fakultní nemocnici Lochotín Plzeň včetně dětské a dorostové psychiatrie

více

Změny v našich dětských psychiatrických nemocnicích od 1.1. 2022

více

Reportéři ČT 1.11.2021 - Psychiatři za milion

více

Pracovní jednání na MZ ČR 4.10.2021

Pracovni jednání svolané ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA dne 4.10. 2021
více

Kurz škálování pro pedopsychiatry

Kurz proběhne ve dvou dnech 15.10.2021 v 8:30 hod. a 1.12.2021 v 8:30 hod..
více

Pozvánka na Valnou hromadu ADDP, z.s. 17.9. 2021

17.9.2021 v 15:00 hodin do Hotelu Sen, Malostranská 344, 251 66 Senohraby
více

Finance pro dětskou psychiatrii

více

Lékaři mají brát v potaz názor dítěte na hospitalizaci a léčbu

Věstník MZ ČR 10/ 2021
více

30.6. 2021 v 15:30 hod. KoV ADDP, z.s. jednal s ministrem zdravotnictví

více

Volby do Koordinačního výboru ADDP, z.s. 21.6. 2021 - 27.6. 2021

více

ČT1 v pořadu 168 hodin o dětské a dorostové psychiatrii II 27.6.2021

odkaz na záznam

Volba člena KoV ADDP, z.s.

21.6. 2021 - 27.6. 2021 proběhne distanční formou mimořádná valná hromada ADDP, z.s. Jejím jediným bodem je volba doplňujícího člena Koordinačního výboru ADDP, z.s. Volba probíhá formou per rollam.
Každý člen ADDP, z.s. obdržel individuální e-mail.

ČT1 v pořadu 168 hodin o dětské a dorostové psychiatrii 20.6.2021

odkaz na záznam

Pandemie poznamenala dětskou psychiku

ČT Studio 6

28. konference Duševní zdraví mládeže, ON-LINE

25. června 2021 od 8:00 hodin

MUDr. et Mgr. Viktor Hartoš

více

Vzdělávací program Dětská a dorostová psychiatrie

Vzdělávací program Dětská a dorostová psychiatrie

více

Vyjádření ADDP, z.s. k úvodníku Česká a slovenská psychiatrie 6/2020

PROBLÉMY NA OBZORU: NÁSLEDKY NEZÁJMU O DĚTSKOU PSYCHIATRII A NEDOTAŽENÉHO POSTGRADUÁLNÍHO VÝCVIKU.

Najděte si ambulance dětské a dorostové psychiatrie v ČR

více

PF 2021 přeje všem členům Koordinační výbor ADDP, z.s.
28. konference Duševní zdraví mládeže v Brně

12.-13.listopadu 2020 v hotelu Continental v Brně
Z DŮVODU SITUACE COVID 19 PŘESUNUTO NA ČERVEN ROKU 2021
více

Dostupnost akutní lůžkové péče na dětských psychiatrických odděleních v ČR v době pandemie COVID-19

více

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

více

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19

více

Dispenzarizace v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Vyhláška č. 318/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-318

Seminář k problematice ADHD, který se koná dne 5. února 2020 od 10.00 do 12.30 hodin v Parlamentu České republiky

Děti s ADHD – tak trochu jiné děti
více

Informace MZ ČR o nových pravidlech předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

Změny přináší nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Valná hromada ADDP, z.s.

12.11. 2019 proběhla Valná hromada ADDP, z.s. a zasedání Koordinačního výboru spolku.
Z doplňujících voleb Valné hromady vzešel doplněný Koordinační výbor spolku a nové složení Kontrolní komise. Koordinační výbor volil ze svého středu předsedu a místopředsedu.
PROHLÁŠENÍ : Koordinační výbor ADDP, z.s. a členové asociace děkují odstupujícím kolegům z Koordinačního výboru ADDP,z.s. předsedovi MUDr. Jaroslavu Matýsovi, člence prim. MUDr. Daně Trávníčkové a člence prim. Mgr. MUDr. Evě Rozsívalové za mnohaletou práci pro obor, prosazování kvalitní a dostupné psychiatrické péče pro děti a dorost a mj. i za to, že dětská a dorostová psychiatrie se stala základním atestačním oborem, ne pouze oborem nástavbovým.

Pozvánka na 52. schůzi

Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13.11.2019

Pozvánka na Zdravotnické fórum 23.11.2019

Určeno pro praktické lékaře pro děti a další odborníky. MUDr. Alena Šebková, Předsedkyně OSPDL ČLS JEP
pozvánka

Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí.

Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající.
více

Prevence duševních onemocnění u dětí

Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy.
více

10.10.2019 zasedal Koordinační výbor ADDP z.s.

Koordinační výbor svolá dle Stanov spolku Valnou hromadu členů ADDP z.s. na 12.11.2019 ve 13.00 hodin do Lékařského domu Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Pozvánky budou všem členkám a členům rozeslány.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

odkaz na článek

Studio 6 s profesorem MUDr. Ivo Pacltem, Csc.

odkaz na pořad

Prof. MUDr. Ivo Paclt CSc. jubilant

článek s Prof. MUDr. Ivo Pacltem CSc. na serveru Česká a Slovenská psychiatrie

Tisková konference - Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR aneb "Proč je dětská a dorostová psychiatrie tak nedosažitelná - nedostupná ne/jenom v ČR"

pozvánka

12.11.2019 seminář k jubileu prof. MUDr. Ivo Paclta, CSc.

pozvánka
SEMINÁŘ ZRUŠEN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 7.10.2019.

Článek na idnes.cz na téma ADHD

I dnes jsou učitelé, podle nichž je ADHD výmysl, říká dětský psychiatr.

Vyšel vzdělávací program - vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie

Zahajuje se konečně proces akreditací.
Věstník MZ ČR 5/ 2019

Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu

Téma: „Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.“, která se bude konat 17. 4. v 10:00 v posluchárně Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno, v areálu bohunické nemocnice.

2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019

Konference je letos rozšířena o 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví", jejímž spolupořadatelem je Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů.

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. Lékařů přibývá, ale nestačí to

Článek na serveru idnes.cz

Dítě s duševní poruchou ve škole - co musíme změnit?

Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem dětech s duševní poruchou ve školách.

Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 596 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii

Lůžková péče probíhá na dětských odděleních psychiatrických klinik, léčeben, a nemocnic nebo v dětských léčebnách v celé České republice. Tato pracoviště jsou určena převážně pro děti školní, ale i pro předškoláky, studenty a učně. My, kteří zde pracujeme, se snažíme vytvářet prostředí podnětné, lidské a zároveň bezpečné.

Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.