10.10.2019 zasedal Koordinační výbor ADDP z.s.

Koordinační výbor svolá dle Stanov spolku Valnou hromadu členů ADDP z.s. na 12.11.2019 ve 13.00 hodin do Lékařského domu Sokolská 31, 120 00 Praha 2.
Pozvánky budou všem členkám a členům rozeslány.

Koordinační výbor svolá dle Stanov spolku Valnou hromadu členů ADDP z.s. na 12.11.2019 ve 13.00 hodin do Lékařského domu Sokolská 31, 120 00 Praha 2.
Pozvánky budou všem členkám a členům rozeslány.