28. konference Duševní zdraví mládeže, ON-LINE

25. června 2021 od 8:00 hodin

Pořadatel: Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Ve spolupráci s: Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU

Organizátor: Solen, s.r.o.

Prezident konference: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Vědecký sekretář: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

https://konferencedzm.cz/