Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory,  tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

V České republice je vytvořena síť psychiatrických ambulancí pro děti a dorost. Není však dostatečná svým počtem vzhledem k požadavkům doby. Na celém světě a tedy i u nás se výrazně zvyšuje výskyt duševních poruch v populaci, a to jak u dospělých, tak u dětí a adolescentů. Faktem je, že dětských psychiatrů je v ČR málo, stejně tak jako ve světě.

Pro první návštěvu v ambulanci dětského psychiatra nepotřebujete mít doporučení praktického lékaře pro děti a dorost, vždy je to ale vhodnější. Mezi akutní stavy, které vyžadují urgentní vyšetření pedopsychiatrem bez prodlení, rozhodně nepatří dlouhodobě problémové chování dětí a adolescentů s krádežemi, kriminalitou a agresí k okolí nebo když dítě nerespektuje dlouhodobě žádné autority a je nezvladatelné doma.

Akutní vyšetření z psychiatrického pohledu vyžadují stavy, kdy dítě:

 • náhle halucinuje
 • je zmatené
 • je neklidné
 • je nadměrně dlouhodobě smutné
 • je depresivní
 • je najednou podivínské a nepřiměřené ve svém chování.
 • nápadně „změní svoji povahu“

V takových situacích je vhodné vždy kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě již zná a který vykoná základní vyšetření dítěte, sepíše lékařskou zprávu a v případě nutnosti odešle dítě k pedopsychiatrovi.

K prvnímu pedopsychiatrickému vyšetření je vhodné mít s sebou

 • důležité kopie vyšetření na jiných pracovištích
 • zprávu od dětského neurologa
 • zprávu od klinického  psychologa
 • vyšetření z pedagogicko psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center a od dalších lékařů.

Co se děje v ambulanci po určení diagnózy

 • pedopsychiatr stanovuje jaké léky jsou vhodné a v jaké denní dávce
 • provádí se intervence pro školní prostředí s cílem zabránit přetěžování dítěte
 • ambulantní pedopsychiatr objasňuje rodičům dětského pacienta význam rodinného prostředí, rodinných vztahů a doporučuje nutné změny v nich tak, aby pomohly v léčbě
 • ukazuje a někdy i požaduje od „dospěláka“ - rodiče změny v jeho chování, v přístupu, v reakcích na dítě
 • pomůže při změně denního programu ve prospěch celkové léčby

Samotná realizace všech doporučení doma i ve škole je na dospělých tj. na rodičích. Nicméně v ambulancích nemůžeme nikoho naučit změnit postoj, přístup a reakce pokud dospělý sám nechce. Nejsme schopni změnit povahu, jak se to od nás očekává. V provozu ambulance také není prostor, abychom vzdělávali rodiče, pěstouny, nebo dokonce abychom na dálku radili učitelům „jak na dítě, jak k němu máme přistupovat“

Medikace u dětí a dorostu

Je velice  důležité plnit doporučený postup a přitom přesně dodržovat dávkování. V ambulancích se totiž často setkáváme s tím, že léky rodiče dávkují podle sebe:

    „aby toho nebylo moc“
    „méně, protože paní učitelka poradila, že to není nutné“
    „paní učitelka nesouhlasila s medikací , tak jsme to vysadili“
    „v rodině si  někdo myslí, že to je zbytečné“

Při tomto přístupu je pak celkový efekt léčby nulový nebo minimální a ztratil se čas na efektivní léčbu. Medikace má svá pravidla. V ambulanci navíc má i své omezení. Musíme nasadit účinné dávky, ale přitom musíme myslet na bezpečnost pacienta - cesta do a ze školy, školní výkonnost, praktičnost.
Někdy se taky stává, že léčba nezabírá ani při změnách léků, nebo se stav zhoršuje. Pak doporučujeme hospitalizaci na dětských odděleních psychiatrických léčeben, kde se dítě léčí intenzivněji léky  a též psychoterapeuticky.

Někteří pedopsychiatři v ambulancích preferují psychoterapii a druzí psychofarmaka. Oba přístupy jsou správné a lze je využívat i společně. Někdy psychoterapii vede klinický psycholog. Snažte se dodržovat léčebná opatření s léky, k tomu správný režim dítěte a změnu svého přístupu. Pak se léčba urychluje, má lepší výsledky a kompenzace je trvalejší.

V současnosti není důvod mít obavy z návštěvy dětského psychiatra. Zanedbání duševních problémů v dětství má obrovský dopad do dospělosti člověka, který je bohužel celoživotně diskriminující. Nebojte se řešit potíže včas! Drtivá většina dětí u nás nejsou "blázni", ale mají jen problém, který jsme schopni i s Vaší pomocí vyléčit.


MUDr. Jaroslav Matýs
Soukromá dětská a dorostová psychiatrie
Ostrava