Informace MZ ČR o nových pravidlech předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

Změny přináší nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Změny přináší nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.