Možnosti a limity české dětské a dorostové psychiatrie v současnosti

Speciální pedagogika, roč.34, 2024
více

Problematika duševních poruch v dětském a adolescentním věku je v poslední době častým tématem ve sdělovacích prostředcích, kde můžeme na toto téma slyšet různé názory. Zde předkládám pedagogické veřejnosti svůj pohled bývalého dlouholetého primáře dětského psychiatrického oddělení a člena výboru odborné lékařské společnosti na současnou složitou situaci oboru dětská psychiatrie a péče o duševní zdraví mládeže. Velmi stručně shrnuji informace ze svého článku v tomto časopise z roku 2015 a snažím se vysvětlit, proč mají naše děti a jejich rodiče ve 21. století tak malé možnosti najít adekvátní pomoc při akutních i dlouhodobějších psychických problémech. Kriticky hodnotím patnáct let od vytvoření koncepce dětské psychiatrie a deset let reformy péče o duševní zdraví.

více