Pozvánka na 52. schůzi

Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13.11.2019

Vážené paní, vážení pánové,

z pověření prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a tajemníka výboru Mgr. Martina Blažka Vám v příloze pro informaci zasílám pozvánku na 52. schůzi Výboru pro zdravotnictví, která se koná ve středu 13. listopadu 2019 od 14.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o včasné potvrzení Vaší případné účasti na sekretariát Výboru pro zdravotnictví na e-mail: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 3346-48, 3352.

Zároveň si Vám dovoluji připomenout, že pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je potřeba mít s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Více informací o dalších aktivitách Výboru pro zdravotnictví v případě Vašeho zájmu najdete na našich webových stránkách http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3200), popř. se nás nezdráhejte kontaktovat.