Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu

Téma: „Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.“, která se bude konat 17. 4. v 10:00 v posluchárně Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno, v areálu bohunické nemocnice.

Více informací v pozvánce.