Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů. Tak jak to vyžaduje situace pacienta a samozřejmě také možnosti rodiny.

Jak se naše dítě k psychoterapii dostane?

Psychoterapii jako speciální léčebný postup doporučují lékaři – dětští psychiatři nebo psychologové. Psychoterapie pak může probíhat přímo v ordinaci dětského psychiatra a může být prováděna jím samým, nebo rodičům dětský psychiatr doporučí jiné pracoviště. Třeba psychologickou ambulanci, kterou pak dítě navštěvuje zároveň s pokračující jinou léčbou v dětské psychiatrické ambulanci.

Může brát dítě při psychoterapii také léky od psychiatra?

Může. Mnohdy se účinek léků a psychoterapie vzájemně podporuje. Právě proto ale musí dětský psychiatr vědět o psychoterapii, která probíhá někde jinde než v jeho ambulanci. Měl by být ve spojení s tím pracovištěm, které se jeho dětskému či dorostovému pacientovi po této stránce věnuje.

Můžu být jako rodič přítomen při psychoterapeutickém sezení svého potomka?

Někdy je to dokonce nutné! Vždy ale záleží na dohodě s terapeutem, který celý proces řídí. Může taky být situace, kdy by přítomnost rodiče a jeho sledování rozhovoru působila rušivě. Asi si každý umí představit rozhovor, u kterého by si nepřál přítomnost maminky. Zvláště v adolescenci…

Musím tedy jako rodič jen pasivně čekat na efekt psychoterapie svého dítěte?

No to tedy vůbec ne! Budete zapojeni v procesu psychoterapie vašeho dítěte tak či onak. Pokud bude dohodnuta např. rodinná terapie, pak bude vaše přítomnost v každém sezení stejně důležitá jako přítomnost dítěte.

Ale i v případě individuální psychoterapie dítěte se podílíte na procesu terapie vašeho dítěte. Není ani výjimkou, když zároveň s psychoterapií dítěte probíhá i nějaká podoba terapie jeho blízké osoby. Takové intervence mohou probíhat zčásti i přímo v pedopsychiatrické ambulanci. Jistě si dovedete představit, že chceme-li, aby se měnily naše děti, často jim nejlépe pomůžeme, když v něčem změníme sami sebe.

Je psychoterapie v dětské psychiatrické ambulanci placená?

Psychoterapie patří mezi úkony hrazené zdravotní pojišťovnou. Psychiatr ovšem musí mít tyto výkony s pojišťovnou nasmlouvány.

Existují také pracoviště, které od počátku fungují mimo systém zdravotního pojištění. Kvalita péče, která je v nich poskytována může být na vysoké úrovni. Rozhodně však neplatí, že pouze za přímou platbu je psychoterapie kvalitní.

Může psychoterapie mému dítěti ublížit?

Pokud je vedena terapeutem kvalifikovaným k provádění dětské psychoterapie, pak ne. Takový odborník vlastně psychoterapií podporuje a stimuluje přirozené schopnosti dítěte k příznivé změně v chování a prožívání. Nevnucuje tedy dítěti něco, na co nemá, nebo co je mu cizí. To by se snad mohlo stát při kontaktu s člověkem, který se za terapeuta považuje, ale ve skutečnosti jím není. Proto se raději ptejte, jaké je vzdělání terapeuta, kterého chcete navštěvovat. Případně se o neznámých technikách léčby poraďte s erudovaným dětským psychiatrem nebo psychologem.

Když mám nyní všechny vaše odpovědi pohromadě, znamená to, že vím vše, co je třeba o dětské psychoterapii vědět?

To určitě ne. Doufám ale, že vám tento text pomůže v základní orientaci o pojmu psychoterapie dětí a dorostu a nebudete se ostýchat ptát se psychoterapeuta na cokoli, co vás bude na tomto tematu zajímat. Každá otázka sice nemá okamžitou a jednoznačnou odpověď, ale žádná otázka není taková, že by nesměla být pokládána. Zvláště, když jde o zdraví a dobrý život našich dětí.