Volba člena KoV ADDP, z.s.

21.6. 2021 - 27.6. 2021 proběhne distanční formou mimořádná valná hromada ADDP, z.s. Jejím jediným bodem je volba doplňujícího člena Koordinačního výboru ADDP, z.s. Volba probíhá formou per rollam.

Každý člen ADDP, z.s. obdržel individuální e-mail.

21.6. 2021 - 27.6. 2021 proběhne distanční formou mimořádná valná hromada ADDP, z.s.
Jejím jediným bodem je volba doplňujícího člena Koordinačního výboru ADDP, z.s. Volba probíhá formou per rollam.
Každý člen ADDP, z.s. obdržel individuální e-mail.