Koordinační výbor ADDP z.s., přijal na svém jednání dne 2. 3. 2022 stanovisko k situaci na Ukrajině.

více

Profesní organizace dětské a dorostové psychiatrie vyjadřuje podporu Ukrajině a jejímu lidu. Bereme se vší vážností na vědomí válečnou situaci na Ukrajině a také útrapy, kterým jsou tamní lidé, zejména rodiny s dětmi vystaveny. Jsme si vědomi, že v brzké době naroste poptávka po pedopsychiatrické péči. Přestože již nyní jsme nesmírně přetíženi, na nastalou situaci jsme připraveni reagovat přechodným navýšením zdravotních služeb v sektoru ambulantním i lůžkovém a naši práci koordinovat s dalšími odborníky.

Některé pedopsychiatrické ambulance jsou ochotné dočasně poskytovat v mimopracovní době traumatizovaným dětem akutní krizovou intervenci a psychiatrickou léčbu, například pedopsychiatrická ordinace v Mělníku v případě potřeby tuto službu poskytne dětem, jejichž rodiny nalezly azyl v Mělníku a okolí. Nutná je přítomnost tlumočníka a předem dohodnutý čas.
V první fázi bychom alespoň symbolicky chtěli pomoci i finančně, a proto ADDP z.s. přispívá částkou 5 000 Kč na humanitární pomoc Ukrajině na sbírkový účet Českého červeného kříže.

Дорогі Українки та Українці. Бажаємо вам і вашим дітям якнайшвидше повернення України до миру та вигнати ворога з батьківщини.
Vážené Ukrajinky a Ukrajinci. Přejeme Vám, Vašim dětem a vaší zemi co nejrychlejší návrat k míru a vyhnání okupantů z vaší vlasti.

Ми, як дитячи психіатри в Чехії, постараємося максимально допомогти дітям, які постраждали в результаті складнoї ситуації на Україні.
Jako dětští psychiatři v České republice se budeme snažit pomáhat dětem, které trpěly v důsledku složité situace na Ukrajině.

O dalším krizovém plánu budeme na našich stránkách informovat.
Zatím praktické informace naleznete zde: www.mzcr.cz, https://www.mzcrcz/komunikacni-karty-v-oblasti-poskytovani-zdravotni-pece-v-ceskem-a-ukrajinskem-jazyce/, https://www.mzcr.cz/humanitarni-pomoc-ukrajine-a-nabidky-zdravotnicke-pomoci/.

Koordinační výbor ADDP z.s.

 

Koordinační výbor ADDP z.s., přijal na svém jednání dne 2. 3. 2022 stanovisko k situaci na Ukrajině.