ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19

více

Vážené kolegyně a kolegové,

Po jednáních Koordinačního výboru ADDP s Ministerstvem zdravotnictví, jsem v pondělí 16.3.2020 od tajemnice Rady vlády ČR pro duševní zdraví, paní MUDr. Dity Protopopové, PhD. obdržel zprávu, že v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARSCoV2 vydala VZP ČR s platností od 16.3.2020 včetně Organizační opatření č. 7-9/2020.

Naší odbornosti se týkají 2 z nich:

  1. Organizační opatření VZP ČR č. 8/2020 určené poskytovatelům zdravotních služeb: V souladu s mimořádnými organizačními opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARSCoV2 VZP ČR umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.), která bude  zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci pacienta.   
  2. Organizační opatření VZP ČR č. 9/2020 určené poskytovatelům ambulantních specializovaných služeb:
    Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření  souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARSCoV2 VZP ČR umožňuje vykazovat výkon cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem(tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.). O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.   

Další informací je, že Ministerstvo zdravotnictví ČR oficiálně tato opatření VZP podpoří a doporučí stejný postup i ostatním pojišťovnám.

Přeji vám všem co možná největší pohodu, klid a pevné zdraví v neobvyklých časech, které nastaly.

MUDr. Mgr. Viktor Hartoš
Předseda ADDP z.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizacni-opatreni-7-2020-pmu.pdf 84.7 Kb
organizacni-opatreni-8-2020-preskripce.pdf 84.1 Kb
organizacni-opatreni-9-2020-cilene-vysetreni-ambspec.pdf 85 Kb