Pracovní jednání na MZ ČR 4.10.2021

Pracovni jednání svolané ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA dne 4.10. 2021

více

Pracovni jednání svolané ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA dne 4.10. 2021
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pozval 4.10. 2021 k pracovnímu jednání zástupce Koordinačního výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie prim. MUDr. Tomáše Havelku, MUDr. Šárku Bínovou a prim. MUDr. Ivu Hodkovou , zástupce Výboru sekce DDP PS ČLS JEP MUDr. Petru Uhlíkovou a doc. MUDr. Michala Goetze , Ph.D.
Tématem jednání bylo řešení situace v Jihočeském kraji v oboru dětská a dorostová psychiatrie, možnosti zajištění odborníků pro lůžkovou péči v Jihočeském kraji, nedostatek dětských a dorostových psychiatrů v ČR.