Telemedicína v oboru dětská a dorostová psychiatrie 22.9. 2023

více

Kurz telemedicíny  pro lékaře proběhl  v Institutu pro vzdělávání  lékařů v Praze.  Obsahoval základní informace o vlastním zdravotním výkonu s názvem Distanční kontakt v pedopsychiatrii za využití videokamery a provedení terapie. MUDr. Šárka Bínová v 1. přednášce podala informace o provedení vlastní terapie.  Zdůraznila potřebu  řídit se doporučenými postupy telemedicíny v pedopsychiatrii.  JUDr. Dubanská Ph.D. přednesla právní aspekty v telemedicíně, Ing. May prezentoval  základní aspekty organizačně technické z oblasti IT  v provedení telemedicíny. Kurz garantoval prof.MUDr. Ivo Paclt CSc. Telemedicína bude  v dětské a dorostové psychiatrii možná od 1.1. 2024  z veřejného zdravotního pojištění.  Pro pacienty bude znamenat  výhody.  Zlepšení dostupnosti odborných služeb, rozšíření nabídky péče,  úsporu času, nákladů na dopravu, pro určité děti a adolescenty i  bezpečnější způsob komunikace. Zdravotní výkon vždy indikuje lékař na základě vstupního vyšetření pacienta v ordinaci.  Telemedicína má charakter rozšiřující  a  doplňující formy specializovaných služeb  dětské a dorostové psychiatrie.