Účast ADDP, z.s. na ESCAP v Dánsku 30.6.2023

více

Dne 30. 6. 2023 se uskutečnila v Kodani v Dánsku Valná hromada ESCAP ( European Society for Child and Adolescenty psychiatry). ADDP, z.s. (Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.) byla  jako člen ESCAP vyzvána k účasti. Delegována byla místopředsedkyně ADDP, z.s. MUDr. Šárka Bínová. Na Valné hromadě ESCAP byli zvoleni noví členové výboru ESCAP pro období 2023-2027. Předsedou se stal Jörg Fegert, MD, Ph.D. z Německa. Dále bylo voleno místo konání konference ESCAP v roce 2029, volilo se mezi Istanbulem a Budapeští, vybrána byla Budapešť. Dále se představily pedopsychiatrické organizace dvou států usilujících o vstup do ESCAPU, a to  Lucembursko a Severní Makedonie. Obě země se staly členy. Jediné evropské země, které dosud nejsou v ESCAPU,  jsou Albánie a Monte Negro. Příští konference ESCAP se bude konat v Strasbourgu ve Francii 29.června - 1. července 2025.

více, valná hromada