Úspěšná jednání ADDP, z.s. r. 2022/ 2023

Informace o závěrech Pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotních výkonů.
více

ADDP, z.s. KoV podal v r. 2022 k registraci pět zpracovaných návrhů na zdravotní výkony pro dětskou a dorostovou psychiatrii. U třech stávajících výkonů šlo o navýšení časové dotace vč. bodového ohodnocení. U výkonu 36021 o 10 minut, u výkonů 36022 a 36023 o 5 minut.
Dva výkony výkony jsou zcela nové. "Distanční kontakt v pedopsychiatrii" a "Předání pedopsychiatrického pacienta psychiatrovi pro dospělé".
Po mnoha jednáních a vypořádání připomínek byly čtyři z pěti požadavků schváleny. Schválen nebyl pouze výkon "Předání pacienta psychiatrovi pro dospělé". Byl dán příslib, že výkon ještě může dodatečně schválit ministr zdravotnictví. Pokud by se tak nestalo, bude se o výkon na konci roku 2023 žádat znovu.
Výkony vejdou v platnost od 1.1. 2024 s novelou Vyhlášky č.134/ 1998 v platném znění, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Nasmlouvání nového výkonu "Distanční kontakt v pedopsychiatrii" u ZP je vázáno na absolvování certifikovaného kurzu IPVZ. Termíny pro lékaře budou včas zveřejněny.

Za Koordinační výbor ADDP, z.s.
prim. MUDr. Tomáš Havelka, předseda
MUDr. Šárka Bínová, místopředsedkyně