Vyjádření ADDP, z.s. k úvodníku Česká a slovenská psychiatrie 6/2020

PROBLÉMY NA OBZORU: NÁSLEDKY NEZÁJMU O DĚTSKOU PSYCHIATRII A NEDOTAŽENÉHO POSTGRADUÁLNÍHO VÝCVIKU.