Změny v našich dětských psychiatrických nemocnicích od 1.1. 2022

více

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

  • Od 1.1. 2022 na základě výběrového  řízení  MZČR vede nemocnici nová ředitelka MUDr. Nikol Přibilová.
  • Tisková zpráva